Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 4 > ALLAH'TAN KORKMA HAFTASI ETKİNLİKLERİ
"ALLAH'TAN KORKMA HAFTASI" ETKİNLİKLERİ
309

Lafım, Allah yoktur deyip her haltı yiyenlere değil, Allah vardır diyenlere.

Bu işin kemali aslında, korkuyla birlikte; Allah'a iman etmek, güvenmek, sakınmak, sevmek, saygı ve sorumluluk duymayı kapsayan, bütüncül bir duygu ve halin tarifindedir.

Biz sadece Allah'tan korkmayı bile kabul edelim.

Aslında bunların hepsi, hayatın her anında tahakkuk etmesi gerekiyor. Fakat hiç olmazsa bunun için bir hafta belirleyelim ve buna da; "Allah'tan Korkma Haftası " diyelim.

İşte bu hafta için yapılması iyi olacak etkinlik tekliflerim var.

Bu hafta boyunca Allah'tan korkalım ve Allah'ın en büyük ayetlerinden birisi olan "aklı" inkar ve israf etmeyi erteleyelim. Fıtratına uygun kullanmak için gayret gösterelim.

Çok fazla şey üzerinde düşünmeyelim, az bir konuya odaklanalım ve akletmenin ne demek olduğunu hissedebileceğimiz ipuçları yakalamaya çalışalım.

Mesela, mevcut hangi inançlarımız veya tercihlerimizin, düşünmenin ve akletmenin sonucunda oluştuğu üzerinde derin derin düşünelim. Hangilerinin, çevreden, geçmişten, gelenekten, alışkanlıklardan, kültürden, propagandadan, filtresiz olarak, oluşmuş olabileceği üzerinde tefekkür edelim. Sonra tekrar, bu kaynakların, neye göre, ne kadar sahih olduğu üzerinde düşünelim.

Mesela, bu hafta içerisinde yüzlerce sayfa kitap ta okumayalım. Ciddi bir metin üzerinde, birkaç sayfa okuyalım. Ancak bu okumayı; hayatımızı, durumları ve kendimizi esas; Kitabı ve kevni ayetleri referans alarak, derin derin düşünerek yapalım.

Bu biçimde, derin okumayı, Kitap'tan bir kaç sayfa veya ciddi bir konuşma üzerinde de yapalım.

Bu hafta boyunca Allah'tan korkalım ve halimize ait bir farkındalık çalışması yapalım.

Mesela, "Allah rızası için" yaptığımızı düşündüğümüz bir iş üzerinde tekrar düşünelim.

Gerçekten ne isteyerek bu işi yaptığımızı gözden geçirelim. Bu işi yaparken, nefsin, hevanın ne kadar payı ve ağırlığı olabileceğini fark etmeye çalışalım. Bu hususta dikkat çekmek için yazılanları, bu niyet içinde tekrar okuyalım.

Fark etmeye ilişkin kıymık kadar bir şey fark edebilirsek, büyük kazanç elde edebiliriz.

Bu hafta boyunca, eğer rüşvet almaya niyetleniyorsak, Allah'tan korkup, almamaya direnelim.

Eğer kullandığımız yetkilere ilişkin liyakat sahibi değilsek, vesile olduğumuz zarar ve zulüm üzerinde biraz düşünelim. Bunun bize ve diğer insanlara ödeteceği bedeli az da olsa hissetmeye çalışalım.

Devletin, paranın, toplumun, cemaatin, tarikatın, grubun ve cahilliğin gücünü arkamıza alıp, insanlara haksızlık ve zulüm etmekten, Allah'tan korkup, en azından bu hafta ara verelim.

Bunları yapanlara karşı tavrımızı; korkaklık, çıkar ilişkisi ve ahlaksızlık belirlemesin. Hiç olmazsa bir hususta, adam gibi, bir tavır koymaya çalışalım.

Komplekslerimiz, korkularımız, ahlaki zaaflarımızdan dolayı gösteremediğimiz; insanların, Allah'ın kulu olmaktan dolayı doğal hakları olan şerefi, saygıyı, ilgiyi göstermek için; Allah'tan korkup, enaniyetimizi baskı altına alalım.

Bu hafta boyunca Allah'tan korkup, Allah'ın bize verdiği nimetleri israf etmemenin, boş işlerle uğraşmamanın, ahsenü amel işlemenin hakikatinin ne demek olduğunu anlayıp; bu anlayışla, içinde bulunduğumuz hali muhasebe etmek üzerinde gayret gösterelim.

Mesela, mevcut durumdan algılayıp, çalışmalarımıza hedef yaptığımız konular ile mukayeseli olarak; daha sahih, önemli ve öncelikli sıkıntılarımız, ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz olabilir mi? diye düşünmeye ve istişare etmeye çalışalım.

Bu hafta boyunca Allah'tan korkalım ve insanları, eşimizi, çocuklarımızı, dostlarımızı yok saymayalım, değer verelim. Kalp kırmayalım. Nefsimize zulüm etmeye ara verelim.

Bu hafta boyunca, halimize ve akliyetimize aşırı güvenden kaçınıp; her bilenin üstünde bir bilen; bizden başka da hikmet ve ufuk sahipleri olabileceğini var sayarak; ben'lerimizi tatile çıkartıp, özellikle bizden olanları dinlemek gayreti ve sabrı gösterelim.

Bu hafta boyunca Allah'tan korkup, hayatı; Allah'ın dinine ait faaliyetler ve yaşadığımız hayat, ikileminden koparıp; ikisinin bir bütün olduğu; dinin, hayatın mahiyetini belirleyen bir olgu olduğu gerçeğini hissedip, fark edeceğimiz kesitler yaşamaya çalışalım. Allah, bizlerin, kendisinden korkup ta, böyle bir hissediş çabası içerisinde olmamızdan dolayı, lütfederse, belki hayatımız tekleşir ve tevhide ulaşır.

Bu hafta boyunca Allah'tan korkup; yalandan, gıybetten, iftiradan, laf taşımaktan, üstüne vazife olmayanlarla uğraşmaktan, bilmediğinin peşinden gitmekten, haksızlık karşısında susmaktan yüz çevirmeye çalışalım.

Bu hafta boyunca Allah'tan korkup, kulluğun sağladığı özgürlüğün hakikatini bir nebze hissetmek için büyük gayret gösterelim. Eğer bir şeyler hissetmek nasip olursa; kölelik ve cari halimiz ilişkisi üzerinde küçük farkındalıklar da oluşabilir.

İnançlarıyla, yaptıklarıyla, insanların; birbirlerinden, toplumdan, kurumlardan, hukuktan, dinlerinden şüphe duymalarına ve soğumalarına; güvenlerini, sevgilerini, amaçlarını, yaşama sevinçlerini ve adalet duygularını kaybetmelerine sebep olanlar;

Hiç olmazsa bu hafta boyunca Allah'tan korksunlar ve bu nitelikteki davranışlarına ara versinler. Sebep olduklarının ne kadar büyük haksızlık olduğunu; bunlar sonucunda, insanların ve kendilerinin ödediği ve ödeyeceği bedelleri, birazcık ta olsa da düşünmeye çalışsınlar.

Müslümanlara ve bu ülke insanlarına, bildiğimiz her şeyden çok zarar verip, ihanet eden; hangi servislere çalıştığı belli olmayan şerefsizlere, Allah'tan kork demenin faydası olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle, bunları dinleyen, inanan, peşinden giden ve bunlara hak ettiği tavırları göstermeyenlere söylüyoruz.

Hiç olmazsa bu hafta boyunca Allah'tan korkun ve hakikatı görmek için çaba gösterin. Allah'tan hidayet dileyin, dua edin. Furkan'ın, doğruyu, yanlıştan ayırd edici özelliğinden yararlanmak için, Kitab'ı, düşüne düşüne okuyun.

Allah'ın, kendilerine derin ve temiz akıl potansiyelleri verdiği kimseler, hiç olmazsa bu hafta boyunca Allah'tan korksunlar ve korkaklık, gaflet veya tembellik nedeniyle saklandıkları kovuklardan çıksınlar. Kendilerine verilenin şükrünü eda etmek için, bir-iki şey yapmaya gayret etsinler.

Ya da bu potansiyellerini, üç para, az bir baha için, kullanmamaları gereken yerlere kiralayan ve hatta satanlar;

Hiç olmazsa bu hafta boyunca Allah'tan korksunlar ve onlara verilenin bir bölümünü, veriliş nedenine uygun bir yerde ve biçimde kullanmaya çalışsınlar.

ZİRA;

Bakara.2 - Bu, kendisinde şüphe olmayan, MUTTAKİLER için hidayet (rehberi) olan bir kitaptır.

Enam.32 - Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. MUTTAKİLER için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akletmeyecek misiniz?

Enfal.22 - Gerçek şu ki, Allah katında, yerde debelenenlerin en şerlisi, AKLETMEYEN sağırlar ve dilsizlerdir.

Yunus.100 - Allah'ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme (imkanı) yoktur. O, AKLETMEYENLERİ pislik içinde bırakır.

Araf.17 - Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu ŞÜKREDİCİ bulamayacaksın. (Dedi şeytan)
 
 
 
 

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr