Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 6 > ASALETTEN MÜLHEM HAYAL KURABİLMEK
ASALETTEN MÜLHEM HAYAL KURABİLMEK 
 
Bir sarayın koridorlarında yürüyorum. Bu koridorda yürüyenler, bu koridorlara açılan kapılardan çıkanlar ve buralara girenler, çok saygın ve güçlü insanlar. Saygınlıklarını ve güçlerini mensup oldukları veya bağlı oldukları kraliyet ailesinin gücünden ve saygınlığından alıyorlar.
 
Son derece dikkatli ve saygılı olmaya çalışıyorum. Her karşılaştığıma büyük bir nezaketle selam veriyorum. Çok nazik ve dikkatli bir üslupla konuşuyorum. Başımın üzerinde bir kuş var da, aman uçmasın hassasiyeti ile davranıyorum.
 
İşte bunu, şehrin sokaklarında dolaşırken rastladığım, insaniyet ailesine mensup kişilere; saygınlığını ve gücünü, onu yaratanın, fıtrat özelliği olarak verdiğini hatırlayarak yapmaya başladığımı hayal etmeye başlarsam; bu hayal, inşa etmek için mücadele ettiğimiz dünyaya ilişkin olacaktır.
 
Aynı sarayın koridorlarında, insanlara omuz atarak yürüyen bir kişiyi, omuzlarından tutup, sarsıyorum. Bu hareketinin, bu ortamın mehabetine aykırı, nezaketsiz ve haksız olduğunu söylüyorum. Bunu yapmaması için kararlı bir dille ikaz ediyorum.
 
İnşa etmekle mükellef olduğumuz hayata ilişkin bir hayale ilham olabilmesi için bu tavrı, yaşadığım hayatın fıtrî ilişki hukukuna mugayir yapılan bütün kötü ve haksız davranışlara karşı sergileyebilmeyi hayal edebilmem gerekiyor.
 
Saraydakilerin, sahip oldukları imkan ve ayrıcalıkları, sahip oldukları asalet özelliklerine uymayan nedenlerle ve biçimlerde kullandıklarını görüyorum. Hiç bir süfli hesap yapmadan, bu davranışları sergileyenleri uyarıyorum. Sadece aile bağlarından gelen imtiyazla, aile değerlerine aykırı, insanlara karşı kaba ve adaletsiz davranamayacaklarını; uygun davranışlarımla, fiili olarak da hatırlatıyorum.
 
Bu durumlarda, Allah'a kul olmanın şerefi, onuru ve gücünden başka sahte dayanaklarla; varlıklara, hayata, insanlara karşı haksızlık ve nezaketsizlik yapanlara karşı; sadece Allah'a güvenip, sadece O'ndan ummanın gücüne dayanarak, tam bir hasbilikle, en uygun davranışları sergileyebilmenin hayalini kurmakta; fıtrat ekseninde bir hayat inşa edebilmeye dairdir.
 
Sarayda, bencillik, cahillik ve enaniyetleri sebebiyle; bazen ahmakça, bazen de haince niyet, karar ve davranışlara sahip olan kişilere şahit oluyorum. Hayır, gözlerimi kapatıp, görmezden gelmiyorum. Bunlara karşı, en hikmetli ve etkili biçimde mücadele ediyorum.
 
İnşa etmek ve yaşamak istediğim hayat için de böyle davranabilmeyi hayal edebildiğim müddetçe, bu hedefe giden yola bir kaç taş daha döşemişim demektir.
 
Sarayda yaşamanın kendilerine sağladığı imkan ve fırsatların asli değerlerinin farkına varmadan, oyun ve oynaşla vakit katledenlere, en müessir biçimde hatırlatıp, onları uyarmaya çalışıyorum. Onlara, yerli yerinde, adilce ve hikmetlice kullanılmayan imkanların bir gün ellerinden gideceğini göstermek için mücadele ediyorum.
 
Nimetin; yerince, hukukunca ve hikmetlice kullanılan kaynak ve imkanlar olduğu bilinci ile; boş işlerin ve sözlerin olmadığı bir dünya hayali, benim hedeflerimi inşa etmeye başladığında, benimde bu hayatı inşa etmeye başlayacağımı biliyorum.
 
Hayal kuramadan inşa edebilmenin mümkün olamayacağını da biliyorum.

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr