Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 2 > BEN NİYE MÜSLÜMAN OLDUM Kİ?

BEN NİYE MÜSLÜMAN OLDUM Kİ?

Her korkutandan korkup, her teklife açık olup, her aldatana kanacaksam ve yalnız Allah’a kulluk edip, sadece O’ndan yardım istemeyeceksem;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Hak, hakikat ve adaleti ketmedenleri; bizdendir, değildir diye ayırt etmeden, uyarıp, hakka davet etmeyeceksem; zulme karşı durup, mücadele etmeyeceksem;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Allah’a verdiğim ahdimin gereğini yerine getirmeyeceksem; bir nezrim ve davam olmayacaksa; her rüzgarda savrulup, sabit kadem kalamayacaksam; hülasa adam gibi adamlardan olamayacaksam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Üzerine yaratıldığım fıtratımın hükümlerini bilip, bunların çerçevesinde bir hayat inşa edip, yaşamayacaksam; bunu sağlayacak olan karar ve davranışlarımın mahiyetini belirleyecek olan Bilginin, dini bilgi olduğuna inanmayacaksam; İslam dininin, insanın, üzerine yaratıldığı fıtrat olduğunu bilmeyeceksem;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Allah’ın en büyük ayetlerinden olan aklın doğasını bilmeyip, yerli yerine kullanamıyorsam; bazen yok sayıp, hatta bunu erdem olarak görerek, irademi ipotek altına veriyorsam; bazen de sınırları dışında kullanmaya çalışıyorsam ve haddi aşıyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

En temel haklarımı elimden alıp, uzun yıllar zulüm eden; bu süreci bir sembole ait hak mücadelesi gibi algılatan; sonra da sembollerimi ve ritüellerimi serbest bırakıp, sureta kazanmışım rehavetine sürükleyerek; dinin asli iki unsuru olan, Allah’ın mutlak otoriteliğini ve kurucu hükümlerini devre dışı bırakıp, İslam olduğu iddiasıyla imal edilmiş, ismi muhafazakarlık olan yeni bir dini; yutuyor, yaşıyor ve süreçlerine destek oluyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

İnsanların fıtrat hükümlerine göre kurulmamış, işlemeyen; insanların ve diğer varlıkların doğalarına ve temel hukuklarına mugayyir işleyen; sistem, süreç ve organizasyonların içinde olup; bunların fonksiyonlarına ve etkilerine katkıda bulunuyorsam; bunu da az bir baha için yapıyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Ben mertebesini inşa edip, aşamadıysam; nefsin basit ve yıkıcı arzularının motivasyonu ile; herşeye bu perspektiften bakıp, sefil bir dilenci gibi davranıyorsam; itminanın hallerinin sağladığı yükseklikleri bilmiyor ve bunların cazibesi altında değilsem; biz mertebesine çıkıp, şükredici olamamışsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Yalan, iftira, laf taşımak, dedikodu gibi iğrenç ahlak sahiplerine kulak vererek; hiç tanımadığım insanlar hakkında hüküm verip, onları mahkum ediyorsam; bu pislik amel sahiplerine haddini bildirmeyip ve hatta bu süreçlere katılıyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Allah’ın Kitabı’nı, hidayet ve hakikatin rehberi olarak görmüyorsam ya da fiilen bunu hayatımda gerçekleştirmiyorsam; yanıma bir şeytan musallat edilmesini talep edip, aldanıyorsam; sonra da hak üzere olduğumu zannediyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

İnsanları, Allah’ın yeryüzüne halife kıldığı varlıklar; mü’minleri Allah’ın kulları olarak görüp; bu hürmet ve değerle yaklaşamıyorsam; eşimi, Allah’ın kullarından bir dost; evlatlarımı, Allah’ın kullarından birer emanet görüp; meveddet ve rahmetle muamele edemiyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Birazcık dünyalık ve standart elde edince; hayatımın bir bölümünü, boş vakit faaliyetleri babından ve fakat dava adıyla; faydasız iş, boş laflarla geçirip; hayatı bütüncül olarak görüp; bir tarafı fıtrat hükümleri, diğer tarafı güncelin icapları ile inşa edilmiş, ahsenü amel mahiyetinde işler yapmıyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Sürekli aldanıyorsam ve aldatıyorsam; firaset ve basiret netliğinde ve keskinliğinde görüp, anlamıyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Şeytanların ve yoldaşlarının davalarındaki; sadakat, ciddiyet ve çalışkanlıklarının eteğine yaklaşamıyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Hz. Peygamber’in, Kitap’ta tarif edilen görev ve sınırları mucibince; şahitliğinin, bugün de benim üzerimde nasıl tahakkuk edeceğini bilmiyorsam; haddi tecavüz edip, Kitap ve Peygamber’i kadük bırakmaya yönelik kötü niyet ve hamakatların peşinden gidiyorsam; Peygamber adına uydurulmuşların mücadelesini veriyorsam; ya da Peygamberi ve misyonunu yok sayıyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Toplumdaki kötülüklere karşı duyarsız, korkak ve tavırsız olacaksam; iyilik yapıp, bunun şahidi olmayacaksam; toplumu ilgilendiren süreçlerde iyiliği emretmeyeceksem;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Allah’ın hükümleri dışında gelişmiş düşünce, öneri, karar ve davranışları; meşru ve saygın görüyorsam; doğruluk ve sapkınlık birbirinden tamamen ayrılıp, insanların, hakikati çıplak gözle görmek hakkını sağlamak için yapılan özgürlük mücadelesine cihad demiyorsam; kendi anlayış ve dinime zorlayıp; insanları, Rabbaniler olmaya davet etmiyorsam;

Ben niye Müslüman oldum ki?

Zira Müslüman olmak teslim olmaktır.

Güvendiğim ve tüm an, hal süreçlerimde var saydığım bir Allah’a teslim olmaktır.

Vahyettiği ve hidayet (rehberi) olarak vasfettiği kitabın hükümleri çerçevesinde teslim olmaktır.

Daha sonra zihnin, ruhun, bedenin ve çevrenin; çelişkilerinden ve çatışmalarından kurtularak; bunun için gerekli her türlü kavgayı vererek; barışa, dinginliğe kavuşmasıdır.

Eğer bu halde değilsem, ben niye Müslüman oldum ki?


Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr