Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 6 > BİR İNSAN KENDİNİ NE ZAMAN DEĞERLİ, GÜÇLÜ VE HUZURLU HİSSEDER? BÜYÜK YÜZLEŞME /1
 
BİR İNSAN KENDİNİ NE ZAMAN DEĞERLİ, GÜÇLÜ VE HUZURLU HİSSEDER?
 
BÜYÜK YÜZLEŞME / 1
 
İnsanların pek azının, haline dair doğru sorular sorduğu ve hakiki cevaplar aradığı bir zamanda yaşıyoruz. 
 
Bunun yerine insanların birçoğu, kaçmanın binbir yöntemini geliştirmeyi tercih ediyorlar, sanki işe yarıyormuş gibi.
 
Sahip olmak çabaları, sarhoş edici şeyler, doğal-sentetik-zihinsel-görsel-işitsel-entelektüel-sosyal-psikolojik vb. uyuşturucular, ideolojiler, ekoller, taraftarlıklar, tercihler, tüketim güdüsü, modalar, eğlence icatları, sürü psikolojisi, dilencilik çabaları, acziyet ve mağduriyet pazarlaması, akletmekten kaçınmak, inkar ve red, görmedim-duymadım-söylemiyorum‐iplemiyorum halleri, ölü numarası yapmak, gönüllü kölelik, aptallığa temayül vb. pek çok yöntemle, kaçış çabaları gösterilmektedir.
 
Hakikat arayışı yerine kaçmak tercihinin altında yatan nedenleri; görünür ve dip nedenler olarak ele alıp, tespit etmek lâzımdır.
 
Kaçışların sağladığı hiçbir fayda olmaz. Kısa vadede durumun idare edildiği zannedilir. Sorunların; hastalığın zamanında teşhis edilip, tedavi edilmemesi durumunda sürekli kötüleşmesi ve bir gün tedavi imkanının kalmamasına benzer biçimde, artarak karmaşıklaşması ve kronik hale gelmesi söz konusu olabilir.
 
Ya da yapılması gerektiği halde, kaçmak tercihi nedeniyle zamanında yapılamayanların, gitgide yapılmasının veya olunmasının zorlaşması söz konusu olabilir.
 
Hayatın anlamının kaybolması, kalitesinin bozulması, hüsran ve bunalımlar, tatminsizlik, umutsuzluk, acizlik, çaresizlik, şaşkınlık, karmaşa, çatışma, isteksizlik, yabancılaşma, mutsuzluk, güçsüzlük, değersizlik, huzursuzluk ve ahiret hayatının riske girmesini; kaçış süreçlerinin hasılalarının bir bölümü olarak ifadelendirebiliriz.
 
Elbette halin üzerinde düşünülmesi, hakikatin aranması, yüzleşme ve muhasebe süreçleri ancak elde sağlam bir neden ve kıyas referansları olduğu zaman gerçekleşebilir. Eğer bunlar yoksa insanoğlu kendini aldatmanın yani kaçışın ağababasını bulup, hayata geçirir.
 
Bir müddet bu konunun üzerinde düşünmeyi teklif ediyorum. Zira bu, hepimizin hayatında çok yönlü, biçimli, derinlikli etkileri ve sonuçları olan bir konudur. Ancak cesurca düşünülüp, yüzleşince anlaşılıp, bir şey yapmaya imkan tanıyan bir husustur. Aksi durumda sadece kaçışlara sığınılıp, bedeller ödenir.
 
Öncelikle, üzerinde düşünmeyi sağlayacak, herkes için geçerli olabilecek bir neden tespit etmek gerekmektedir. 
 
Mesela; "BİR İNSAN KENDİNİ NE ZAMAN DEĞERLİ, GÜÇLÜ VE HUZURLU HİSSEDER?" sorusuna cevap bulmayı neden olarak tespit edebiliriz.
 
Bu sorunun kestirmeden cevabı;
 
"Kendi yaratılış özelliklerine yani fıtratına uygun; 
İnanç, karar ve davranış sistemine;
Varlık nedenine, amaçlara ve hedeflere;
Zemin, atmosfer ve ilişkilere;
Bundan doğan davranışlara, ahlaka ve şahsiyete sahip olduğu zaman" olabilir.
 
Bu cevap doğru ve uygulanabilir midir?
 
Düşünmeye neden olabilecek bu soru esas alınıp; bu cevabın doğruluğunu ve nasıl gerçekleşebileceğini kontrol edebilmek, düşünce teklifinin amacı olsun. Konuyu bu eksen ve çerçevede detaylandıralım. 

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr