Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 1 > DAVA ADAMI OLMAK DEMEK

DAVA ADAMI OLMAK DEMEK

Hayatı; fıtratı ve hakikati ile anlayıp,
yaşamayı bilmek demektir.

Dini; hayatın mahiyetini ve biçimini belirleyen bir olgu olarak anlamak demektir.

İslamı; hayatı, insan fıtratına uygun olarak yaşamayı öneren bir din olarak görmek demektir.

Kitabı; fıtratını öğrenmek için okumak demektir.

Hakikatleri; saklanılmış kovuklarda; korkunun, zayıflığın, acizliğin, aldanmışlığın tezahürü olarak üretilen anlamlardan, anlamamak demektir.

Verilen söze sadakat gösteren adamlardan olmaya niyetlenmek demektir.

Boş beleş toplantılara, konuşmalara; hedefsiz yapılan işlere salih amel değil sadece faaliyet gözüyle bakmak demektir.

Armut ağacının çekirdeğinden çınar olmayacağını bilmek demektir.

Kavak ağacından meyve beklememek demektir.

Yüzleşmekten korkup, yüzleştirenlere düşmanlık etmenin; sert yüzleşmelerden kurtulmak anlamına gelmediğinin farkında olmak demektir.

Karşılıksız sahip olunanı, çok küçük ücretlere satmanın büyük bedeller ödeteceğinden emin olmak demektir.

Özüne, sözüne ve sözüne sadık olanlara sadık olmak demektir.

Hayata ve mahiyetine dair şizofrenik anlamlar üretmenin gereksiz olduğuna; zaten fıtratı ile belirlenmiş olan anlamları yakalamanın mecburiyetine inanmak demektir.

Basit, ucuz ve fıtratı dışında tarif edilmiş başarı ve mutluluklara aldanmayıp; asıl değerin "itminan" olduğunu bilmek demektir.

Neyin oyun ve oyuncak; neyin sahici ve hakikat olduğunun bilincinde olmak demektir.

Bütün susuzluğuna ve korkularına rağmen memnu sudan içmemek demektir.

Kimden gelirse gelsin, imal edilmiş hiç bir olgunun, fıtratın hakikatine uygun olanın yerini tutmayacağının farkında olmak demektir.

Sığ olmamak demektir. 

Sığlığı övmemek ve kıymeti dışında anlamlandırmamak demektir.

Görüntülere aldanmayıp, başlangıçtan itibaren bütün oluş mertebelerinden görebilmek demektir.

Gücün hakikati ve sahibi ile sahih ilişki kurup, sahtelere itibar etmemek demektir.

Gerçek sahiplik ve yönetim sahibinin verdiği nispi yetkileri yanlış anlamlandırıp, haddi aşmamak demektir.

Övülüp, adam yerine konulma arzusunun ne kadar sinsi, güçlü aldatıcı ve ağır bedelli olduğunu bilip; şerefe ait her şeyi sahibinin nezdinde aramak demektir.

Güçlü bozucu etkilerin sürekli cari olduğu bir atmosferde, emniyet içerisinde hissetmeyip, mutlak kıyas öznesine nispetle, daimi teyakkuz ve muhasebe halinde bulunmak demektir.

Öncesi ve sonrası ile birlikte düşünülmesi gerekeni sadece mevcut kesiti ile ele alıp, yeşile boyamanın sahih bir anlayış olmadığını bilmek demektir.

Sahip olunan potansiyelin kadrü kıymetini bilmeyi, gereğini yerine getirmeyi, asli sahibinden sürekli istemek demektir.

Örümceğin yuvasına, ağa takılmış sinek perspektifinden değil, dışarıdan bakan bir göz mesabesinden bakabilmek demektir.


 


Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr