Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 1 > HANGİSİ HAKLI?

HANGİSİ HAKLI?

Hakikat, olduğumuz düzeyde, yüzümüzü ötekine çevirip, yaptığı yanlışları görüp, deşifre etmekle bulunmaz.

Hakikat, ruhen yerden yükselip, yukarılardan, içerisinde kendimizin de olduğu bütüne bakarak, durumu adaletle okumakla bilinebilir.

Aynı sistem içerisinde, aynı mertebeden görülüp, söylenenler her zaman hakikati ifade etmez. Zira burada söyleyende, söylenende aynı anlam, ilke, değer, ölçü ve hukuk içerisinde düşünüp, davranmaktadırlar. Olsa olsa konjonktürel halin duygularının ifadeleridir. Başka bir konjonktürde, bakarsınız, şu anda söylenen kesim söyleyen olmuş aynı şeyleri söylerken görülebilir.

Hakikat; anlamı, ilkeleri, sınırları, ölçüleri, değerleri, kriterleri, hukuku v.b Allah'ın gönderdiği temel hükümlerle oluşmuş bir referans noktasında durup; sadece Allah'a kulluk etmek kıvamı ile sadece Allah'tan isteme makamında; sorumlu, adaletli ve hikmetli olarak; en sahih ve derin perspektifden bakabilmekle elde edilebilir.

Hakikat aynı örümcek ağına yakalanmışların; bu psikoloji ve perspektifle bakarak birbirleri hakkında söylediklerinden anlaşılmaz.

Hakikat; ağa yakalanmamış, ona dışarıdan bakıp, gerektiğinde bir parmakla ağı yırtacak olanların perspektifinden söylenenlerle anlaşılır.

Hakikat sadece kesitsel duygu ve görünümlerin ifadesi ile anlaşılamaz.

Hakikat, aynı zamanda parça ve bütünün; geçmiş-hal-geleceğin birlikte görülüp, değerlendirilmesi ile fark edilebilir.

Hakikat, sahih bir bütünün, bir bölümünü görüp, bunun üzerinden tarif edilmekle bulunmaz.

Hakikat, samimi olarak arayanların ulaşacağı bir olgudur.

Hakikat, zulme uğradıklarını söyleyip, imkan bulduklarında zulüm dediklerini yapabilmek potansiyeline sahip olanların bulabilecekleri bir olgu değildir. Her hal ve şartta, sadece, sahici bir hak ve adalet anlayışına sahip olanların ulaşabilecekleri bir olgudur.

Hakikat, Allah'a ve ahirete kesin iman etmekle; sadece Allah'ı ilah ve rab olarak kabul etmekle; Kitabı hidayet rehberi, doğruyu, yanlıştan ayıran yegane kaynak olarak görüp, onu gereği gibi okumakla; akletmekle ve iradeyi bizatihi kullanmakla; sorumluluk almakla; aldanmamak ve aldatmamakla; muhasebe, murakabe, tefekkür, tezekkür, taalluk, firaset ve basiretle bulunabilir.

Allah hepimizi hidayet, adalet, hikmet, firaset ve basiret üzere kılsın.


Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr