Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 6 > İNSANIN DEĞER, HUZUR VE GÜÇ İÇİN PAYLAŞMASI BÜYÜK YÜZLEŞME / 4
İNSANIN DEĞER, HUZUR VE GÜÇ İÇİN PAYLAŞMASI
 
BÜYÜK YÜZLEŞME / 4
 
Paylaşmak, Allah'ı bilen, seven, saygı ve sorumluluk duyanların harcıdır. Zira onlar sahip oldukları her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunun; kendilerinin ancak emanetçi olduklarının bilincindedirler.
 
Bu bilinç bu kadar değildir.
 
Emanet verilenin, verilen yetkiyi, emanetin fıtri hükümler çerçevesinde kullanması durumunda, Allah'ın bereketiyle; paylaştıklarının, mislinden başlayıp, kat kat artırılacağını da bilirler.
 
Bununla da bitmez.
 
Paylaşmanın, Allah'a olan sorumluluklarının gereği olduğunun farkında olanlar; bunu Allah'ın, Kitabın hidayet rehberliği yapmasının şartlarından birisi olarak belirlediğini de bilirler.
 
Ne paylaşılır? derseniz; sahip olunan her şeyin, sahibinin yarattıkları ile, yaratılış nedenini gerçekleştirebilmek için, paylaşılabileceği söylenebilir.
 
Yolunu, ekmeğini, zamanını, duygularını, bilgisini, cesaretini, malını, parasını, umudunu, güvenini, sevgisini, ufkunu, hayatını, canını, neyi varsa.
 
İhtiyacını, imanı belirler. İhtiyaçtan artakalan paylaşılır. Paylaşılan eksilmez, artar.
 
Paylaşmanın ön koşulunda, iletişim ve ilişki kurmak vardır. İyilik, iş birliği ve yardımlaşma ise paylaşmanın tahakkuk biçimleridir.
 
İyilik, kötülükleri giderir.
Yardımlaşmak, kalpleri ısındırır.
İş birliği sorunları çözer, inşayı gerçekleştirir.
Ümmet kilimi ancak paylaşmak süreci ile dokunur.
Tanımak ve tanınmak için paylaşmak şarttır.
Paylaşırken; anlar, öğrenir, bilir, olgunlaşır, öğretir ve şahit olabiliriz.
Paylaşarak bütünü inşa ederiz.
Adalet paylaşımla tahakkuk eder.
Paylaşarak bencillikten kurtulunur, nefsin fıtri sınırlarına çekilmesine imkan tanınır.
Sevgi, saygı, güven ve sorumluluk paylaşımdan doğar.
Dostluk paylaşımla gerçekleşir.
Paylaşmak refik olmanın lazım şartıdır.
 
İnsanın kendisini değerli, güçlü ve huzurlu hissedebilmesi; hasbi olarak, hevaya ilişkin bir hesap yapmadan paylaşabilmesi ile mümkün olabilir.
 
........
 
İster; değerli, güçlü, huzurlu olmak için nasıl düşünüp, ne yapmak gerekir? sorusuna cevap bulmak;
ister; ekonomik, sosyal, siyasal, bireysel, toplumsal adaletin tahakkuk edebileceği sistemler inşa edebilmek;
ister; erkek ve kadının sükun bulmalarını sağlayacak evlilikler gerçekleştirebilmek;
ya da anlamı gerçekleştirilen hayatlar inşa edebilmek, talep edilip, hedefleniyorsa:
 
Talep edilen mahiyetlerin/niteliklerin tamamının bir dinin anlam ve inşa hükümlerinin eseri olacağını bilmek;
yukarıdaki mahiyetlerin ancak fıtrat dininin hükümleri ile inşa olabileceğinin farkında olmak;
bunun bilgi kaynağının Kitap olduğunu; Kitaba ancak bu niyet, bilinç ve usulle yaklaşılınca kendi fonksiyonunu tahakkuk ettirdiğini görmek gerekmektedir. 
 
......
 
"Değerli, güçlü, huzurlu olabilmek için; özgür olmak, üretmek ve paylaşmak lazımdır" diyor, Kitap!

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr