Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 3 > KAVŞAK NOKTASI VE DÜĞMEYİ DOĞRU İLİKLEMEK -1-

KAVŞAK NOKTASI VE DÜĞMEYİ DOĞRU İLİKLEMEK -1-

 

Kaoslar, yeni bir düzenin inşası için zorunlu olan olgulardan birisidir.

 

Büyük kaoslar, düzenlerin bütünüyle değişimini sağlamaya matuftur.

 

Orta ve küçük kaoslar; eski düzenin sallanması; yeni düzenin oturması; her iki düzenin islahı, tamamlanması, parçalı değişiklikler gibi neticeler içindir.

 

Kaos, kurulu düzenin ortasına bir taş vurmakla izah edilebilir. Önce düzenin bütün taşları yerinden oynar. Doğası icabı yeniden düzen haline gelmek mecburiyetinde olan yapının bu sürecine vaziyet eden, yeni düzenin de banisi olur.

 

Geldiğimiz bu zaman diliminde; küresel ölçekte, ana kayaçların kaymaya başladığını müşahade etmekteyiz. Bunun üç anlamı vardır.

 

Birincisi; Allah’ın, hayata ve tarihe makro düzeyden müdahale edebileceği anlamı söz konusu edilebilir.

 

İkincisi; ana kayaçlar kaymaya başladıysa küresel düzeyde değişiklikler olacak demektir.

 

Üçüncüsü; bu süreçte, bölgesel ve ülkesel fay hatlarının tetiklenip, sekiz civarında büyüklüklere sahip siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel depremlerin meydana gelmek ihtimali görülmektedir.

 

Elbette bu büyük ölçüde sezgisel bir analiz. Ancak herkes bulunduğu müşahede makamı ve mertebesinden, bu analizi doğrulayabilecek veriler yakalayabilir.

 

Bu ihtimali gözardı edip, efradına cami okuma yapamayan; farklı konum ve ölçekteki unsurlar, enkaz altında kalmak tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

 

Bu okumayı yaparken, küresel, bölgesel ve yerel düzeydeki müessirlerin mevcut durumları ve geçmişe ilişkin pozisyonları dikkate alınmakla birlikte;

 

Oluşları ve sonuçları meydana çıkaran tüm parametreler çerçevesinde okumalar yapabilmekte hayatidir.

 

Ayrıca hangi derinlik ve mertebelerden; hangi epistemolojik ve doktriner çerçevede ve hangi ahlak ve sorumluluk ölçüleri içerisinde okuma yapılacağı da belirleyici olacaktır.

 

Bu işi, işin ciddiyetine mütenasip bir hedef ve yaklaşımla yapmak iktiza etmektedir. Zira bu dönemler, insanlık tarihinde makro etkiler ve dönüşümler oluşturabilecek potansiyele sahip olabilirler.

 

Muhtemel sonuçları arasında ciddi beka problemi ile birlikte, yeniden inşa fırsatı da olabilir.

 

Bu nedenle konu üzerinde biraz daha durup, birkaç yazı daha yazmak icap edecektir.

 

                              DEVAM EDECEK 

 

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr