Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 3 > KAVŞAK NOKTASI VE DÜĞMEYİ DOĞRU İLİKLEMEK -2-

KAVŞAK NOKTASI VE DÜĞMEYİ DOĞRU İLİKLEMEK -2-

Tüm ölçeklerde yeni bir dönemin başlamakta olduğu şüphesizdir. 

Yeni dönemin kodları nelerdir? Nereden ve nasıl okumalı? Nasıl bir duruş ve tavır sergilemeli? Soruları, asgariden; daha sahih ve müessir bir perspektiften, daha derin ve yüksek mertebelerden, çok parametreli olarak cevaplanmaya muhtaçtır.

Halihazır okumaları, yerel ölçekte; siyaset çerçevesinden ziyade; sosyolojik, sosyo-psikolojik ve stratejik çerçevelerde yapmak iktiza etmektedir.

Zira son seçimdeki stratejik kurgu; siyaset-siyaset mücadelesinden daha çok; siyaset-sosyoloji rekabetine oturtulmuştu. 

Bunu anlamayanlar;

Aldıkları sonuçları doğru okuyamayacakları gibi;

Bunun bir safha olduğunu ve bunu bütünleyecek safhaların da olabileceğini;

Bunların neler olabileceğini net fark etmekte zorlanabilirler.

Yanısıra bu süreçte nasıl bir duruşun gerektiği ve muhtemel süreçlerin ve sonuçların neler olabileceği hususunda bir görüşün billurlaşması da zora girebilir.

Verileri bütüncül okuyup, basiretli öngörü geliştiremeyen müessirler; açıları kapanıp, hareket alanı ve zaman daralınca; hikmetsiz ve ölçüsüz davranışlar sergilemek zorunda kalabilmekteler.

Müessir olmayanlarsa tümüyle sürecin ve sonuçların altında kalmaktadırlar.

Kaldı ki, söz konusu olan hal, bütünüyle belirleyici ve müessir bir ağırlığa, anlama ve öneme sahip olmamakla birlikte; etkisi büyük ola(cak)n büyük durum ve sürecin bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bu nedenle gelinen noktada, siyasi sonuçların ve görünümün, tek ve en önemli belirleyici faktör olduğu zannıyla; bundan sonrasını; halin düzeltilmesi ile herşeyin toparlanacağı varsayımına dayandırarak;

Kitlelerin durum ve duruşlarının konsolidasyonuna oynayıp, derin ve köklü pozisyon değişikliğinin gerekliliğine ilişkin okumaları perdelemek;

Bunun için de kamuoyunu tatmin hedefli palyatif çabalar planlamak; daha güçlü olumsuz etkilere maruz kalmaya ön açılabileceği anlamına gelebilir.

Bugünkü duruma ilişkin ön okumayı böyle yaparak, bir sonraki yazıda, stratejik okuma ve duruşa ilişkin hususlar üzerinde fikir geliştirmeye başlamanın zaruretini ifade ediyorum.


Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr