Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 6 > KENDİ PENCEREMİZDEN BAKABİLMEK
KENDİ PENCEREMİZDEN BAKABİLMEK 
 
Her durum karşısında insanlar, ne olup bittiğini, neyle karşılaşacağını anlamak isterler.
 
Duruma taraf olanların bir bölümü de, durumun kendi istedikleri biçimde algılanıp, anlaşılması yönünde çaba sarf ederler ki, daha sonra oluşacak yeni duruma vaziyet edebilsinler.
 
Bunların propaganda araçları ve adamları vardır. İnsanları yoğun propaganda bombardımanına tabi tutarlar ve algıyı yapılandırmaya çalışırlar.
 
Bir de, bunlardan olmayan fakat bunların söylediğini akılcı, orijinal bulanlar vardır. Bunlar da, çoğunlukla iyi niyetlerle, sanki muhataplarını aydınlatıyormuş, uyarıyormuş gerekçesi ile bu propagandaların yayıcıları, eşek arıları olurlar.
 
Eğer bu işi gerçekten iyi niyete dayalı fakat etkilerinin ne olduğunu bilmeden yapıyorlarsa, bir miktar şöhret kazanırlar fakat ciddi bir fitnenin yayılmasında rol alırlar. Bu durum hamakat olarak nitelendirilebilir.
 
Verilen bilginin mahiyeti kadar ve hatta daha çok, bilginin veriliş bağlamı da etki eder.
 
Kendisini inançlı olarak nitelendirip, Dünyada olanları iyi takip ettiklerini ifade eden; televizyonlarda, sosyal medyada, yazın mecralarında arz-ı endam eden zevata dikkat edilmesi, uyarılması ve en önemlisi de bunların paylaşımlarının yayılmaması hususuna dikkat çekmek istiyorum.
 
Yeryüzünde, Allah'ın bilgisi, iradesi, istemesi, izin vermesi ve yaratması dışında hiçbir şey olmayacağı gerçeğinin dışında bir anlayışla; " bağımsız irade ve güce sahip insanların, kurumların, grupların" ilahlık ve rablık iddialarını teyid edip, müdellel hale getirmek çabalarının; kendileri, haberdar etmek, bilinçlendirmek argümanını kullansalar bile; zihinlerde, gönüllerde, toplumda fitne ve karmaşa çıkartmak etkisi oluşturduğu görülmektedir.
 
Velev ki aktardıkları haberler doğru olsalar bile, ancak bunları veri olarak alıp, müessir şeyler yapabilecek kişi ve kurumlar için, güvenlik açısından anlam taşıyacaktır.
 
Diğer bütün Müslümanların, zaten kendi perspektiflerinden görüp, anlayamamanın sıkıntısını yaşarken, bu boşluğu bunlarla doldurmaya yeltenen ahmakların ya da hainlerin tasallutuna maruz bırakılmamaları lazımdır. 
 
Müslümanların algı ve anlamlarını oluşturacak bilgi ve tasavvur hükümleri Kitapla gönderilmiştir. Bunlar apaçık olup, zihni arızası olmayanların algısını oluşturmaya kafi gelecektir. Yeter ki bağlamı ve niyeti anlamak olan ve akledilerek yapılan bir okuma ile okunsun.
 
Hac suresi. 40 - Onlar, haksız yere, sırf, "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
 
Al-i İmran suresi.140 - "Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de benzeri bir yara değmiştir. İşte o günleri biz onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu, Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahitler (veya şehidler) edinmesi içindir. Allah, zulmedenleri sevmez;"
 
Enam suresi. 59 - "Gaybın anahtarları O'nun katındadır, O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptadır."
 
Al-i İmran suresi. 175 - O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer mü'min iseniz, benden korkun.
 
Yukarıdaki ayetleri; yakın tarih ve günümüzde olanlar bağlamında okuyup, üzerinde biraz düşününce nasıl bir algı ve anlayış doğmaktadır? Ben bir şey anlamadım diyen kaç kişi çıkar?
 
Bu bağlamda, niyetle, gözle ve usulle Kitap okununca , nasıl bir algı ve tasavvura sahip olunacaktır. 
 
Bunun önemi; duruş, tavır, hazırlık, karar ve davranışın; algı, anlam ve tasavvurdan doğmasıdır.
 
Algı, anlam ve tasavvurun Kitabın perspektifinden oluşması, sadece Allah'a kulluk etmenin lazım şartıdır.

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr