Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 3 > KİTAP’TAN ANLADIKLARIMIZLA BİR DİN KAVRAMSALLAŞTIRMASI GERÇEKLEŞTİRMEK -2-

KİTAP’TAN ANLADIKLARIMIZLA BİR DİN KAVRAMSALLAŞTIRMASI GERÇEKLEŞTİRMEK -2-

 

 

Bakara.30- "Hani Rabbin, Meleklere: "Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti. Onlar da: "Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?" dediler. (Allah:) "Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim" dedi."

 

İnsanın yeryüzüne halife kılınması varlık nedenlerinden birisidir.

 

Halifeliğin muktezası, insanın hayata iradi olarak müdahale edebilmek izin ve yetkisine sahip olmasıdır.

 

İnsan bu yetkisini sadece karar ve davranışları (amelleri) vasıtası ile kullanmaktadır.

 

Yeryüzüne halife tayin edilmiş olan insan; iradi olarak alabildiği kararları ve gerçekleştirebildiği davranışları (amelleri) ile hayata müdahale etmekte; hayatı inşa edebilmekte ya da bozabilmektedir.

 

Buradan dört sonuç çıkartılabilir.

 

Birincisi; insan varoluş nedeni gereği “hayata” iradi olarak müdahale etmektedir.

 

Gerçekte bu durum yaratılış gayesinin dahilinde olduğu için zorunlu sabitelerden birisidir. Yani insan karar ve davranışlarında iradesini kullanmak yetkisine sahipken; hayata iradi müdahale etmek hususunda gayr-ı iradi bir mecburiyet içerisindedir. Hayata müdahale etmiyorum demek imkanı yoktur.

 

İkinci olarak, zorunlu olan iradi müdahaleyi ancak karar ve davranışları ile gerçekleştirmektedir.

 

Bu nedenle her an, kesintisiz ve ontolojik bir zorunluluk olarak bir karar almakta ve davranış (amel) gerçekleşmektedir.

 

Üçüncü husus ise; insan karar ve davranışları sonucunda yeryüzü hayatı yapılandırılmakta ve biçimlenmektedir.

 

Yeryüzünde, Allah’ın yarattığı diğer varlıklar dışında, sonradan yapılandırılan herşey, insan karar ve davranışlarının sonucudur. (*)

 

Bunların sonucunda yaşamın mahiyeti ortaya çıkar.

 

Hayat; ya fıtrat çerçevesinde yapılandırılıp, biçimlendirilecektir ki; buna “inşa” denilmektedir. (**)

 

Ya da, fıtrata mugayyir yapılandırılıp, biçimlendirilecektir ki; buna da, bozulma, fitne, imha isimleri verilmektedir.

 

Son olarak; yeryüzü halifesi olan insanın bu varlık nedeninin gerçekleşme zemini, tüm karar ve davranışlarının gerçekleştiği bağlam, hayattır. Tüm karar ve davranışların öznesi ve sorumlusu insandır.

 

Yani yeryüzü halifeliğinin bağlamı hayat, konusu, insanın karar ve davranışları, öznesi tüm insanlardır.

 

Din kavramının bağlamını, öznesini, içeriklerini ve fonksiyonunu, buradan anlamlandırmaya başlamak gerekmektedir.

 

(*)

http://insaenstitusu.com/yazilar

İnsan davranış mekanizması-1-

İnsan davranış mekanizması-2-

(**)

http://insaenstitusu.com/yazilar

Yaşamı inşa etmek 

 

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr