Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 6 > KORKULARIMIZ VE KAYGILARIMIZ
KORKULARIMIZ VE KAYGILARIMIZ
 
Sahiplik eki ile yazdığıma bakmayın. Sahiplenilecek, sevilecek şeyler değillerdir. Hayatın keyfini, konforunu, kalitesini bozan, insanları yapmaları gerekenleri yapmaktan, sorumluluklarını üstlenmekten alıkoyan, tatminin en büyük düşmanı ve şeytanın en önemli giriş yoludur.
 
Zayıflıklarımızla, zaaflarımızla, zanlarımızla, vehimlerimizle, güvensizliklerimizle, bencilliklerimizle, kendimizin oluşturduğu olgular olduğu gibi; aynı nedenlerle, çevremizdekilerin ve ilişkide bulunduklarımızın sebep olmasıyla da meydana gelebilirler.
 
İçinde yaşadığımız sistemler ve koşullar; ya, kaygı ve korku içerisinde yaşamanın insan hayatına ödettiği bedelleri bilmemek veya önemsememekten ya da kaygı ve korku içerisindeki ruh hallerinin oluşturduğu zaaf ve zayıflıklardan istifade edebilmek için; insanların iç dünyalarında, ikili ilişkilerinde toplumsal ve sistemik münasebetlerinde, kaygıların ve korkuların olmadığı bir hayat biçimi, sistemler ve kültür inşa etmeyi eksene koymamaktadırlar.
 
Fıtratına uygun, tatmin içerisinde bir hayatı öncelemeyen; evlilik, arkadaşlık, akrabalık, iş veya sosyal ilişkilerde; ya bencilce yaklaşımlarla, ya da sorumlulukları ötekilere taşıtma kolaycılığı nedeniyle, ağırlıkla da; eleştirerek, suçlayarak, kandırarak, yargılayarak veya tehdit ederek kaygı ve korkular ve bundan da sürekli gerilim oluşturulmakta ve bunlar yönetilerek ilişki sürdürülmektedir.
 
Oysaki bu haksız fiille gerçekleştirilen her süreç ve ilişki öncelikle zulümdür ve muhatabın hukukuna tecavüzdür. Ayrıca bu yöntemle gerçekleştirilen ilişki asla fayda ve tatmin sağlamaz, sürdürülemez.
 
Ancak savaş esnasında, düşmana karşı; dağıtmak, bozmak, felç etmek, panikletmek için kullanılabilir.
 
Üzerinde fazlaca düşünülmeyen bu hususun oluşturduğu tahribat tahmin edilenin çok ötesindedir.
 
Tek çaresi, sadece Allah'a kulluk etmenin ve yalnızca O'ndan yardım istemenin hal ve hakikatine sahip olmak, tevekkül ve teslimiyettir.
 
Böylece yalın ve sade bir zihne, gönüle, dile, iletişime ve ilişkiye sahip olmak imkanı elde edilebilir. 
 
Bilerek veya bilmeyerek korku ve kaygı oluşturan her unsur ve süreç sadece Allah'a kulluk etmek ve yalnızca O'ndan yardım istemenin önünü kesmeye matuftur.
 
İnsanların özgürlüğünü, tatminini, gücünü, kararlılığını, bütüncüllüğünü yok eder ve her daim şeytana giriş kapısı açar. 
 
İslam'ın, insan için öngördüğü, fıtrat çerçevesinde bir hayatın inşasında en önemli kriterlerden birisi; Allah'a olan sorumluluklarının fonksiyonu olmayan korku ve kaygıların olmadığı bir hayat tasavvuru, sistemler, süreçler, ilişkiler ve yöntemler inşa etmek olmalıdır.
 
Eşlerin, dostların, ebeveynlerin, çocukların, yöneticilerin velhasıl bütün ilişki taraflarının, birbirlerini korku ve kaygıya düşürecek davranışları, stratejileri, niyetleri ve tasarruflarının, bunların açık veya gizli olmasına bakılmaksızın, olmaması Müslüman olmanın zorunlu unsurudur. 
 
Açık, sade, yalın, adil, merhametli, samimi, hikmetli, saygılı; niyet, karar ve davranışların hakim olduğu iletişim ve ilişkiler Müslümancadır denilebilir. 
 
Silm'e girmek, insanın iç ve dış barışının, huzurunun sağlanması ve İslam'ın bu anlamının gerçekleşmesi,  bu yolla olur herhalde.

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr