Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 1 > ROMANTİK ETKİSİZLİK

ROMANTİK ETKİSİZLİK

Bulunduğu halin farkında olmadan; okuyarak, konuşarak, birazda yazarak dava yürüttüğünü zannedenler, romantik etkisizlerdir.

Bilgi tüketerek cihad etmeye inanıp, bilgi tüketimine ilişkin gayret gösterip, güzellemeler yapanlar, romantik etkisizlerdir.

Yazılanın içeriği ile ilgilenmeyip; yazarın şahsı, şöhreti vs. ilgilenenler, işaret ettiği yeri önemsemeyip, parmakla ilgilenenler, romantik etkisizlerdir.

İğrapta mahalli olmadıkları durum, sistem ve ilişkilerde, önlerine konulan tablolara aldanıp, kendileri için değer imal etmeye çalışanlar, romantik etkisizlerdir.

Hakikat ile ilgilenmeyip, hakikat edebiyatı yapanlar, romantik etkisizlerdir.

İçinde bulundukları hale, kendilerine, ne yapılacaklara, ne yapabileceklerine dair farkındalık sahibi olmadan, yalancı ve yanıltıcı fişeklere doğru akanlar, romantik etkisizlerdir.

Adam yerine konulmadıkları, kişiliklerinin, özgüven ve özsaygılarının ezildiği vasatlarda, ezenlerin gösterdikleri yerde ve kadar önemsenmek dilenenlerin; bunlara erdem ve dava tabelası takanlar, romantik etkisizlerdir.

Cehli mürekkeplerini, gizli acizliklerini sermaye edinip, varlık mücadelesi veren garibanlar, romantik etkisizlerdir.

Romantik etkisizlik, özgürlük, özgünlük, adalet, üretim, inşa, mücadele, savaş adına kıymeti harbiyesi olmayan bir hali ifade eder.

Romantik etkisizliği eksen almış bir ideoloji, asla İslam'ın yerine bir değer ifade etmez. Müslümanların vasıfları arasında değildir.

Romantik etkisizlik, aldanmışlık ve kölelik getirir.

Romantik etkisizler, liyakat ve sadakat kesbetmedikleri için, güven sorunları vardır. Birlikte hesap yapılması zor olanlardır.

Romantik etkisizleştirmek; etkisizlik, şizofreni, şaşkınlık gibi hallerle muttasıftırlar. Bu vasıflar, bu tipolojilerin eleştirilmesi ve suçlanması için değil; büyük dairede biz olanların yediği darbe karşısında çekilen ıstırabın ifadesidir.

Bütün bu ahvalde, verilen benlik savaşı ve bu savaşı verenlerin kimliği ancak; yüreğinde ve boğazında düğümlenen bir şeyler, gözyaşları, büyük üzüntüler, küçücük çabalar, yürekten dualardan başka bir şeye imkan tanımıyor.

Fakat şuna bütün benliğimizle iman ettikki; Allah müsade etmezse; konuşmak, işitmek, anlamak, inanmak, yapmak ve hal sahibi olmak mümkün değil.

Ona tevekkül ettik. O ne güzel vekildir.


Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr