Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 2 > SÖZ YORULDU

SÖZ YORULDU

Hakikat perspektifinden bakınca son derece sade, yalın ve anlaşılabilir olan hayat; hevanın penceresinden bakınca, karmaşık, bunaltıcı ve dipsiz kuyu gibi görülmektedir.

Allah'ın, insanı yeryüzüne halife tayin etmesinin gereği olarak insan; istese de, istemese de hayatı, karar ve davranışları ile yapılandırmaktadır. Yani her an bir karar verip, zorunlu amel işlemektedir.

Allah hayatı ve ölümü, bu zorunlu ameli, amel-i salih olarak gerçekleştirmemiz için yarattı.

Yani amelle(faaliyetlerle), amel-i salih bir değildir ve hayatın bir gayeside amel-i salih işlemektir.

Amel-i salih işleyebilmek için sadece Allah'a kulluk etmek şarttır. Yani Allah'ın vaz ettiği anlam hükümleri ile hayatı okuyup; karar ve davranış hükümleri ile hayatı yazmanın adıdır, sadece Allah'a kulluk etmek.

Birde; gözünün, gönlünün, zihninin, sisteminin, sürecinin, amelinin ve kulluğunun güvenliğini sağlamak icap etmektedir. Buda, şeytanla savaşmak anlamına gelmektedir.

Bir Müslümanın hayatının anlamını ve amellerinin kaynağını belirleyen çerçeve budur.

Dikkat edildiyse bu çerçevede belirlenmiş esas fiil ameldir.

Söz ancak amelin tahakkuku için vardır. Amel, hali, yani ahlakı ve şahsiyeti inşa eder. Bundanda şahitlik inşa olur.

Buradan itminan doğar.

Esas fiil amel iken sözü, fıtratı ve fonksiyonu dışında kullanmak sözü yormaktadır.

Yorulan sözde, zihni ve gönlü yorar.

Asıl işi ameli desteklemek olan söz, artık ameli bloke eder.

Buradanda hüsran doğar.

Artık acilen çeneyi kapatıp, gözü ve gönlü açmak zamanıdır.

Başarabilirsek, görmemiz gerekenleri görmeye; inanıp, amel-i salih işlemeye imkan bulacağımıza şahit olacağız.

O zaman bizler hayatın inşasına vaziyet ediyor olacağız.


Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr