Anasayfa > Yazılar > TATMİN-BÜTÜNCÜL TATMİN-4-

TATMİN-BÜTÜNCÜL TATMİN-4-

 

TERS PİRAMİT FONKSİYONLARI

Bu yazı boyunca anlatmaya çalıştığımız “ters piramit” sistemi, hayatımızın bütün alanlarında ve zamanlarında yaptığımız her şeyin nedenlerini anlatmaktadır. Görüldüğü gibi piramidin üstünden, alta doğru geldikçe; etki düzlemlerinin, belirleme ve etkileme gücü artmaktadır. En sonunda bütün çizgilerin birleştiği noktada; kök amaç noktasında, mutlaklaşmakta ve bütün insanların yaptıkları her şeyin tek ve zorunlu nedeni haline gelmektedir.

BUNU BİLMENİN STRATEJİK ÖNEMİ HUSUSUNDA ŞUNLAR SÖYLENEBİLİR;

Bu sistemin anlamını, varlık nedenini, işleyiş ilkeleri ve yöntemlerini bilmemek; siz bilmeseniz de, sizi zorunlu olarak yöneten bir sisteme, uygun davranamamayı getirecektir.

Bu sisteme uygun davranamamak, yaşamınızda kaçınmaya çalıştıklarınızın, başınıza gelmesi; elde etmeye çalıştıklarınızdan uzaklaşmanız anlamına gelecektir.

Bu durum, insanın yaşamını anlamsızlaştıran ve büyük bedeller ödeten sonuçlar oluşturacaktır.

Aynı zamanda, bu sistemi bilmeyenler; ya, bütün kaynaklarını tüketip, bedeller ödeyeceklerdir. Ya da, bu sistemi bilenler tarafından yönetilip, kaynakları tüketilerek, bedeller ödeyeceklerdir.

 

BİR DE TATMİNSİZLİK VAR

Farklı biçimde tarif edip, anlamlandırmaya çalıştığımız; olumlu ya da olumsuz durumların gerçek tarifleri, bu sistematik üzerinden yapılabilir. Bunun dışında, sonsuz görecelik üzerinden bir kaosa düşüp, tatminsizliğe sürüklenmek söz konusudur. Sonuçta da, tatminsizliğin bütün sonuç ve bedellerine katlanılmak zorunda kalınacaktır.

İnsanın, işlerin, ilişkilerin, sistemlerin doğasına uygun bir şekilde yaşayıp, tatmine ulaştıran listedeki durumlara sahip olmak için; bu sistemin ve ona dair olanların bilinmesi zorunludur.

 

ARTIK İSTİSNA SORULARI CEVAPLIYORUZ…….

Gelelim yukarıda sorduğumuz çelişki gibi görülen istisna sorularına.

 

ÇELİŞKİLERİN NEDENLERİ

Madem insanlar ve sistemler, doğaları gereği, bütün kararlarını ve çalışmalarını, tatmine ulaşmak için gerçekleştiriyorlar; başka bir anlatımla; birinci listenin doğasına uygun durumlardan kaçınıp, ikinci listenin doğasına uygun durumları elde etmeye çalışıyorlar; buna da mecburlar; neden bunları gerçekleştirmeyecek ya da bunlarla çelişkili işler yapıyorlar?

Soruyu bir safha daha ileri götürelim.

MUTABAKATSIZLIK VE ÇATIŞMA

Madem insanların ve sistemlerin bütün amaçlarını, hedeflerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını ve eylemlerini belirleyen kök unsur “tatmindir”; neden insanlar ve sistemler, buna uygun; ortak inanç, anlayış, davranış ve paydalara sahip değillerdir? Neden çatışma içerisindedirler?

 

GÖREV PAYLAŞIMI

Bu sorularla ilgili, bilgi ve sistem gerçeklerine ayna tutmak ya da bunlarla bizim aramızdaki, anlama ve farkındalık engellerini kaldırmak, bizim; yüzleşmek ve sorulara cevap geliştirmek te, sizin; olacak şekilde bir görev paylaşımı yapalım.

Bu çerçevede, her iki soru üzerinde ön anlamın oluşması için kısa cevaplar vereceğim. Ancak cevapların tamamını, bu ders serisinin bütünü bulmak mümkün olacaktır.

 

BAŞLIYALIM…

Öncelikle; bütün insanlar ve sistemler “tatmine ulaşmak” gibi bir kök nedene sahiptirler. Bu bir sabite ve öncüldür. Bu hususta önerdiğiniz yöntem çerçevesinde arzu eden testlerini yapıp, istisna arayabilir.

Bu sabiteden yola çıkılınca, çelişkili gibi görülen durumları şöyle izah edebiliriz.

Eroin kullanan bir kişi, aslında tatmine ulaşmayı istemektedir. Eroin onu tatmine ulaştıramamaktadır. Yani eroin kullanınca birinci listedekiler yok olup, ikinci listedekiler oluşmamaktadır.

Eroin kullanmak, tatmine ulaştırmasa bile; eroin kullanan kişinin amacı değişmemektedir. Yani bu kişi eroin kullanmayı, temelde ve kendi iradesinin dışında olmak üzere, tatmine ulaşmak için istemektedir.

 

SORUN NEDİR?

Sorun, tatmine ulaştıracak yol ya da yöntemin doğru veya uygun olmamasıdır.

Adam tatmine ulaşmak asıl isteği ile eroin kullanmaktadır. Ancak kendisini tatmine ulaştıramayacak bir araçla bunu gerçekleştireceğini düşünmektedir.

Benzer olarak; çok büyük paralara sahip olup, büyük güç elde etmeyi isteyen bir kişi, aslında bunu tatmine ulaşmak için istemektedir.

Ancak bunu anlamlandırması, elde etmek ve kullanmak yöntemleri; elde etmek ve kullanmak nedenleri; birinci listedeki unsurlarla ya da bunların bir bölümünün kullanılması çerçevesinde gerçekleştiriliyorsa; bu kişinin tatmine, yani asıl istediğine ulaşması mümkün olmayacaktır.

Bu örnekte de, söz konusu kişinin kök amacı hususunda bir değişiklik yoktur. Farklı ve çelişkili olan; amacına, doğru yöntemlerle ve strateji ile değil; ulaştırmayacak olanlarla ulaşmak istemesidir.

Çünkü “tatminin”; insan ve sistemlerin doğasından kaynaklanan ve asla değiştirilemeyecek olan zorunlu bir sabite olması gibi; buna ulaştıran sistem, strateji ve yöntemlerine ilişkin de; sabit faktörleri ve unsurları vardır. Bunlar bilinmeden ve dikkate alınmadan tatmine ulaşılması mümkün olmayacaktır.

 

BU SAFHADA ÖNEMLİ BAZI SORULARIN DAHA SORULMASI GEREKMEKTEDİR.

Tatmine ulaşmak ne demektir?

Bir kere tatmine ulaşılınca, ondan sonra her şey düzene girmekte midir?

Madem tatmin bu kadar önemli bir şey; neden tatmine ulaşmış ve söylenen durumlara sahip olmuş kişiler göremiyoruz?

Tatmine ulaşınca, neler elde edilmektedir? Hangi sonuçlar oluşmaktadır?

Tatminsizlik ne anlama gelmektedir? Hangi sonuçları oluşturmaktadır?

 

Sorulara tek tek cevap vermek yerine, sorular ışığında derli toplu ve anlaşılabilir cevaplar oluşturmaya çalışalım.

 

BİR ÇERÇEVE ÇİZİYORUZ.

TATMİN BİR DURUMDUR.

İnsan bu duruma ulaştığı zaman; yukarıda verdiğimiz iki listenin birincisindeki duygu ve hallerden kurtulup; ikincisindeki duygu ve hallere kavuşur.

Elbette yukarıda verdiğimiz iki liste tatmin veya tatminsizlik durumunu oluşturan bütün duygu ve halleri kapsamamaktadır. Ancak her iki liste de; tatmin veya tatminsizlik durumunu oluşturan duygu ve hallerin doğasının anlaşılması için fikir sahibi olunmasına yardımcı olacaktır.

Listeyi bütün olarak vermeksizin, liste içerisindeki maddeleri özetleyerek, tatmin durumunu şöyle tarif edebiliriz.

İnsanın; hedefsiz bir arayış, anlamsızlık, eksiklik, huzursuzluk, belirsizlik, kararsızlık, bulanıklık, dağınıklık, zayıflık, karmaşa, güçsüzlük türü; asla kabul edip, dayanamayacağı olumsuz durumlardan kurtulup;

Kararlılık, huzur, mutluluk, başarı, motivasyon, üretim, denge, bütünlük, çelişkisizlik, çatışmasızlık, aradığına ulaşmak, güç ve etkinlik durumuna ulaşmasına, “tatmin durumu” denilebilir.

 

TATMİN TOP YEKÛN BİR DURUM DEĞİLDİR.

Yani insan tatmine ulaşınca, hayatının bütün alanlarında ve konularında yukarıdaki duruma ulaşmış olmaz.

Tatmin her bir karar, iş, ilişki, düşünce, süreç, ihtiyaç, arayış, sistem, soru, sorun, hedef vs. için ayrı ayrı oluşması gereken bir durumdur.

BİR ÖRNEK…

Elde etmek istediğiniz bir bilgi var ve bunun için arayış içerisindesiniz. Bununla ilgili bir kitap buldunuz. Eğer bu kitap sizin aradıklarınızı sağlayacak bilgilere sahipse; yeterliyse ve doyurucu ise; kaynakları ve yazarı güvenilirse; siz bu kitaba ulaşıp, elde edebiliyorsanız; bunu alabilmek, okuyabilmek ve anlayabilmek imkânına sahipseniz, artık aradığınızı bulmuşsunuz demektir. Bu bilginin elde edilmesi hususunda bir tatmin durağına ulaştınız.

Kaynak konusunda arayışınız bitmiş, şüpheleriniz giderilmiş, güven sağlanmış olmaktadır. Siz, aradığınızı bulmanın huzur ve mutluluğuna ulaştınız. Bu kaynağın sağlayacağı bilgilerin, size yeterli olacağı ve sizi destekleyeceği hususunda ümit sahibi oldunuz. Bu bilgileri elde edebilmek için, bu kitap size motivasyon sağlamaktadır.

BİR ÖRNEK DAHA…

Hastalığınız hususunda size tavsiye edilen bir doktoru araştırdınız. Doktorun kariyeri, bilgi düzeyi, referansları size güven sağladı.

Doktorla randevulaştınız. Görüşme sonunda, doktorun yaklaşımı, tespitlerinin yeterliliği ve tutarlılığı güveninizi pekiştirdi. Ayrıca bu doktorun tedavisi sonucunda iyileşeceğinize inancınız ve umudunuz çoğaldı.

Doktorun talep ettiği ekonomik koşullar ve tedavi programı da sizin oldukça uygun.

Artık doktorunuzun kim olacağına karar vermek hususunda tatmine ulaştınız. Bundan sonra doktor arayışınız olmayacaktır.

SONUNCU ÖRNEK

Evlenmek için uygun gördüğünüz kişi hakkında gözlem ve kanaatleriniz olumlu. Kişilik yapısı, bakış açısı, davranış tarzı sizin arayışınıza uygun.

Estetik olarak beğendiniz.

Duygusal yakınlık oluştu.

Paylaşma kriterleri konusunda ümit sahibi oldunuz.

Güven duygusu uyandı.

Ekonomik koşullar sizce yeterli.

Pek çok hususta mutabakatınız ve ortak paydalarınız var.

Evleneceğiniz insanın bu olacağı hususunda, tercih tatmininiz oluştu.

Artık yeni bir arayış içerisinde değilsiniz. Evlilik konusunda aradığınızı buldunuz.

 

ÖRNEKLERİN ANLATTIKLARI

Yukarıdaki örnekleri, hayatımızın her alanı ve konusunu kapsayacak kadar çoğaltmamız mümkündür. Görüldüğü gibi, her birisinde tatmin durumu, benzer hususları içermektedir.

 

Tatmin durumuna ulaşınca;

Artık aranan bulunmuştur, arayış biter.

Sorgulama, endişe, kaygı sona erer.

Boşluk dolmuş ve sizce anlamı olan bir sonuca ulaşılmıştır.

Artık karara ulaşılır.

Kararın gerçekleşmesi için irade ve motivasyon gelişir.

Gerekli eylemler gerçekleştirilir ve sonuca ulaşılır.

Tatmin durumu, üretimin gerçekleşmesini sağlar.

 

BİR SORU DAHA

Peki, tatmin durumuna ulaşınca arayış ve gelişim biter? Bir durağanlık mı başlar?

Evlilik kararında tatmine ulaşınca, arayış ve karar süreci biter. Eylem ve sonuç gelir. Daha sonra yeni bir süreç başlar. Bu süreç evliliğin inşa edilmesi, doyurucu ve nitelikli bir duruma getirilmesi olabilir.

Görüldüğü gibi, arayışı bitiren tatmin durumu, üretken bir sonuç üretir. Bu sonuç; daha derin, geniş, nitelikli, yüksek veya farklı yeni safhaların ve durumların oluşması için başlangıç teşkil eder. Ayrıca bunların oluşabilmesi için gerekli vizyon, karar, motivasyon, güç, ümit, enerji, kaynak, vs. oluşmasını sağlar.

HER VARIŞ DAHA YÜKSEK BİR ARAYIŞA İMKAN SAĞLAYACAKTIR

Bundan sonra yeni tatmin hedefleri ve durakları söz konusu olacaktır.

Tatmin, üretim sonuçlarının oluşması ve ondan sonraki safhaların gelişmesi için zorunlu olan bir durumu ifade etmektedir.

 

BİR DE TERS ÖRNEK

Yukarıdaki unsurların hiç birisi veya bir bölümü oluşmadan, yani tatmin durumuna ulaşmadan bir evlilik kararı verdiniz. Evlendiniz, yani bir sonuca ulaştınız. Ancak bu sonuç, içerisinde, tatmin listesinde bulunmayan unsurları da barındırmaktadır.

Eşinizin, ahlaken güvenilir olup olmadığı konusunda tatmin içerisinde değilsiniz.  Mizaç uyumu hususunda tam bir fikre sahip değilsiniz. Ekonomik hususta, sadece dış gözlem ve beyana dayalı bir fikriniz var. Yani tatmin durumuna ulaşmadan her hangi bir nedenle evlendiniz.

Öncelikle, güven hususunda tatmine ulaşana kadar şüphe ve endişe içerisinde bulunacaksınız. Bu durum evliliğin tatminkâr olmasına engel olacaktır. Tatminkâr olmayan bir evlilik, birlikteliğin inşasına ve paylaşıma olumsuz etki yapacaktır. Bu durum, eşinizle, hayatın farklı alanlarında da paylaşımınıza engel olacaktır.

Evlilik ilişkisinden veya aile sisteminden beklediğiniz yararların ve katkıların, asgariden bir bölümünü elde edemeyeceksiniz.

Yani arayışınız devam edecek, boşluklarınız dolmayacaktır.

Bu tatminsizlik durumudur.

 

HER TEKİL UNSUR İÇİN TATMİN

Yukarıda ifade edildiği gibi, tatmin; hayatın bütünü, bölümleri, alanları ve anlarının her birisi için söz konusu olan durum niteliğidir.

Yani her bir tekil unsur için tatmin durumu oluşmak zorundadır.

 

YİNE TATMİNSİZLİK

Hayatın bazı bölümlerinde veya anlarında tatmine sahip olup, diğer alan ve anlarında tatminsizliğin olması söz konusu olamaz. Hangi alan ve anda tatmin yoksa orada tatminsizlik ve sorun vardır. Yani orada tatminsizliğin oluşturduğu sorunlar ve bedeller vardır.

İnsan yaşamı, birbirinden bağımsız ve etkileşimsiz çalışan bir yapıya sahip değildir. Yaşamın bütün alanları ve anları, birbirleri ile bütün içerisinde ve birbirlerini etkileyerek çalışırlar.

Tatmine ulaşmamış alanların ve anların yüklendiği bedelleri sadece, o alan ve an değil; bütün alanlar ve anlar yani hayatın bütünü üstlenmek zorundadır.

Yaşamınızın bir anında hırsızlık yapsanız ve bu durum bilinse, daha sonra bundan vaz geçseniz; toplumun, sizinle ilişkisi ve size güveni; hırsızlık yaptığınız dönemde olumsuz; daha sonra çok olumlu olmaz. Bu durum bilindiği ve bütün izler kalıcı biçimde silinmediği sürece, bunun bedeli, yaşamınızın bütün anlarında size ödetilecektir.

Uzun yıllar sigara kullansanız, bunun bedelini sadece ciğerleriniz ödemez. Yani ciğerleriniz ölüp, siz yaşamaya devam edemezsiniz.
 

BÜTÜNCÜL TATMİN

Bu nedenlerle, “bütüncül tatminden de” söz etmek zorundayız.

Yaşamın bütün alanlarını, anlarını ve aralarındaki ilişki ve bağları, tatmin durumuna ulaştırmak zorunludur.

Bu duruma” bütüncül tatmin” ismi verilir.

 

Bütüncül tatmin, yaşamın bütün alan ve anlarında; makro ve mikrolarında tatmin durumuna ulaşılması amacını ifade eder.

Ters piramit sisteminde bu durum, kök nedene karşılık gelmektedir. Yaşamın bütünü, parçaları ve bunlar arasındaki ilişkilerin tatmin durumuna gelmesi, yaşamın kök nedenidir.

 

KESİNTİSİZ, SÜREKLİ TATMİN

Tatmine ilişkin konuşulacak son husus ta; tatminin tek seferlik ya da süreye dayalı olmamasıdır. Yani yaşamın bir anında tatmin içerisinde olsanız ve daha sonra tatminsizlik durumuna geçseniz; tatmin durumunda olduğunuz zaman elde ettikleriniz, sizi yaşamınızın sonuna kadar idare etmez.

Tatmin, kesitsel değil, sürekli olmak zorundadır.

Bir kere tatmin durumunu elde edince, artık bunun kaybolmayacağını düşünmemek gerekmektedir.

Eğer tatmin durumu sürekli inşa edilmezse, içerisine tatminsizlik unsurları girer ve tatmin durumu bozulur.

Örneğin; yaşam amaçlarını gerçekleştirebilecek, ekonomik tatmin durumu elde etmiş bir kişi; tatmin durumunu sürdürebilecek; karar, davranış ve ilişki biçimlerini, üreterek geliştiremezse; bir müddet sonra tatminsizlik faktörleri ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda ekonomik tatmin durumu değişebilir.

Son husus sürekli tatmin durumunu ifade eder.

 

ÖZETLE

Özetleyecek olursak;

Tatmin; zorunlu ve sabit bir kök amaçtır.

Mikroda; yaşamın, bütün alan, konu ve anlarında, ayrı ayrı oluşmak zorunda olan bir durumdur.

Makroda; yaşamın, bütün alan, an ve ilişkilerinin tümünde, bütün olarak oluşması gereken bir durumdur.

Sadece belli zamanlarda değil, bütün zamanlarda, kesintisiz oluşması gereken bir durumdur.

Bu da, üç kavram üzerinde yüksek farkındalık düzeyine sahip olmayı zorunlu kılmaktadır.

Tatmin

Bütüncül tatmin

Sürekli ve kesintisiz tatmin.

 

SON İKİ ÖRNEK

Konuyu, son iki örnekle daha anlaşılır hale getirmeye çalışalım.

 

ORGANİK TATMİN

İnsan bedenini düşünelim.

Hücreler, dokular, organlar, sistemler ve bunlar arasındaki işbirliği, ilişki ve işleyişle varlığını devam ettirebilmektedir.

Bedenin; sağlıklı, güçlü olduğu ve sistemin düzgün ve kesintisiz işlediği durumlarda, bütüncül tatmin oluşacaktır.

Bunun için, bedeni oluşturan bütün unsurların; eksiksiz, aynı sonucu üretmeye yönelik olarak çalışan, birbirleri ile uyum ve senkron içerisinde olmaları gerekmektedir. Yani, sistemin; ortak bir sonucu üretmek üzere tasarlanmış, oluşturulmuş, çalıştırılan, yönetilen, korunan ve geliştirilen durumda olması gerekmektedir.

Sistemde; çatışma, çelişki, uyumsuzluk, boşluk, gereksizlik, anlamsızlık olmaması gerekmektedir.

Hedeflerin ve ihtiyaçların, bu çerçevede belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi zorunludur.

Bu durumda beden bütüncül tatminine ulaşmış olacaktır.

 

Bedenin bütüncül tatmine ulaşabilmesi için;

Hücrelerin ve alt unsurlarının,

Dokuların,

Organların,

Bütün sistemlerin ve süreçlerin teker teker tatmin içerisinde olması zorunludur.

Bütün unsurlar arasındaki ilişkininde tatmin düzeyinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Bütün tatmin durumlarının, kesintisiz devam etmesi de başka bir mecburiyettir.

 

Bunların tamamı sağlanırsa, insan bedeni; en sağlıklı, güçlü, verimli, dayanıklı, üretken, dingin, sorunsuz durumundadır ve kendi misyonunu eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

Bir kanser hücresi gelişip, faal hale gelirse; hücre yapısı, tatmin durumunu kaybetmiş demektir. Bir tek hücrenin tatminsizliği, sadece bu hücreyi etkilemeyecek; sistemin bütünü üzerinde olumsuz tesirler oluşturacaktır. Muhtemelen bunun sonucunda, bedenin ölümü söz konusu olabilecektir.

Bir hormonun eksik veya fazla salgılanması, yani bu alandaki tatminin bozulması ile birlikte; bütün sistem olumsuz etkilenecek ve bedel ödeyecektir.

 

MEKANİK TATMİN

Benzer olarak, bir otomobilin çalışma sistemini de örnek olarak verebiliriz.

Sistemin bütünü ve bütün parçaları, ayrı ayrı tatmin durumunda ise;

BİR PARANTEZ AÇALIM

Mekanik parçaların tatmininden bahsettik, garipsenmiş olabilir.

Bütün nesnelerin, varlıkların, sistemlerin, işlerin, ilişkilerin ve durumların tatmini söz konusudur.

Bu nedenle otomobilin ve hatta lastiğin tatmininden söz etmemiz mümkündür.

Bunların da tatmin ve tatminsizliğini, önceden verdiğimiz listedeki kavramların uyarlaması ile tarif edebiliriz.

Bir otomobil lastiği; aşınmamış, kaliteli malzemeden yapılmış, iyi bir jant üzerinde ise; yeterli havaya sahipse ve uygun yol koşullarında kullanılıyorsa, tatmin içerisindedir denilebilir.

Patlak ya da inik durumdaki lastik tatminsizlik durumuna geçmiştir.

Lastiğin ve bütün varlıkların tatminini oluşturan koşullar, doğalarına uygun olabilmek, kalabilmek ve çalışabilmekle özdeştir.

PARANTEZİ KAPATTIK

Bir otomobilin tatmini, ancak bütüncül tatminle tarif edilebilir.

Otomobilin bütüncül tatmini; otomobili oluşturan sistemin bütün unsurlarının yeni, kaliteli, eksiksiz, uyumlu, sağlam, birlikte çalışan durumda olması; bakımının düzenli yapılıyor olması; kaliteli ve yeterli benzininin olması; tecrübeli bir sürücüye sahip olması ve uygun yol koşullarında, doğru tekniklerle kullanılıyor olmasıdır.

Otomobilin motoru tatmin içerisinde değilse veya otomobil bütüncül tatmin içerisinde değilse, sizin yolda kalmanız kaçınılmazdır. Bütüncül tatmini bozulan otomobil misyonunu gerektiği gibi yerine getiremeyecektir.

Yukarıdaki örneklerle daha iyi anlaşılabileceği gibi; insan yaşamı, insanların kurdukları sistemler ve insanların kullandıkları doğal sistemler de, kendi içlerinde ve birbirleriyle bütün olarak ve etkileşimli çalışmaktadırlar.

Bunların, kısmi veya bütüncül tatminlerinin oluşmaması, kesintiye uğraması veya tatminsizliğin oluşması durumlarında; yukarıdaki, beden ve otomobil örneğine benzer durumlar ortaya çıkarlar.

 

 

 

EN ÖNEMLİSİ

Bir insan, herhangi bir alanda, anda tatmine ulaşsa veya bütüncül tatmine kavuşsa;

Tatmini oluşturan listede bulunan ve bunlara benzer doğaya sahip olan; bütün duygu ve durumlara sahip olacaktır.

Bunların en bilinen sonuçları ise;

En güçlü, kararlı, huzurlu, dingin, üretken, istikrarlı, barışçıl, tutarlı, verimli, vs. durumda olabilmesidir.

Tatminsizlik durumunu ise, bunların tersi olan hallerin üstüne korku, kaygı, acizlik, çaresizlik gibi unsurları da ekleyerek anlatabiliriz.

NASIL ETKİLENİRİZ?

Herhalde bu durumların, günlük yaşamımızda, bizim için anlamlarının ve etkilerinin neler olduğu hususunda konuşmak, haddi aşmak olacaktır.

EĞER ANLATMAYI BAŞARABİLDİKSE?

Eğer, tatmin durumunun ve bunu oluşturan sistemin bilinmesi ve yönetilmesinin; her birimizin yaşamı ve bağlantılı olduğumuz kurumlar ve sistemler üzerindeki stratejik etkilerinin neler olduğu ve önemi anlaşıldı ise;

 

Bundan sonra sorulacak kritik soru;

TATMİN NASIL ELDE EDİLİR? Olmalıdır.

 

Murat SAYIMLAR

OCAK 2018

 

 

 


Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr