Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 6 > TEVBE MEVSİMİ
TEVBE MEVSİMİ
 
"Bu nasıl bir hava, hangi mevsimdeyiz?" diye sordu. "Tevbe mevsimindeyiz" cevabı geldi.
 
Tevbe; hali, kararları, davranışları, niyetleri muhasebe etmekle başlar. Bu muhasebe, işin hakikatine ilişkin sağlam bir referansa sahip olmayı, niyet-sebep-sonuç ilişkileri üzerinde yapmayı, samimiyeti-cesareti- dirayeti mecbur kılar. 
 
Zira tevbe yalnış yola gitmemenin, sapmamanın, hüsrana düşmemenin lazım şartıdır. Tevbe ile zamanında farkına varılır ve dönülmez yolların öncesindeki kavşaklardan dönmek imkanı bulunur.
 
Tevbe ile tıkanan yollar açılır.
 
"Niye böyle söyledin ki? Ne var halimizde de böyle bir mevsime ihtiyaç olsun?"
 
"Elindeki referanslarla, içinde bulunduğu halle, alışkanlıkları ile, sahihliği ve etkililiği ile, karar ve davranışları ile, tutarlılığı ile, duyguları ile yüzleşmekten korkan, çekinen insanlar için; aynen ilkbaharda yeniden yaratılışın koşullarının oluşması gibi tevbenin şartlarının oluştuğu bir mevsimin ihtiyacı vardır."
 
"Bu sözlerde biraz abartı, biraz ajitasyon yok mu?"
 
"Yani sen; herşeyin farkındayız; sürekli hakikati arıyor ve sahihlik referanslarımızı güncelliyoruz; Allah'a kulluk etmekten, fıtrata aykırı davranmaktan ödümüz patlıyor, kafamızın üzerinde kuş var gibi yaşıyoruz; bunlara engel olacak bilgi ve algı düzeyimizi, davranış ve ilişki biçimlerimizi, ahlak ve şahsiyet kusurlarımızı, komplekslerimizi; gizlemeye çalışmak, kafamızı kuma gömmek yerine, cesurca kabul edip, çözmeye çalışıyoruz; hatırlatanlara yüz çevirmiyor, dost gibi görüyor ve işbirliği yapıyoruz mu diyorsun?"
 
"Kul kusursuz olur mu? Bunları dert edip, konuşarak hayat geçer mi?"
 
"Hayatına hangi anlamı yüklediğinizle ilgili bir durum bu. Eğer varlık nedeniniz sadece Allah'a kulluk etmekse; bunu gerçekleştirmek için fıtratınız üzere olmak, bir hayat yaşamak ve hayat inşa etmek gerekiyorsa; bilginizin, algınızın, tasavvurlarınızın, karar ve davranışlarınızın, halinizin, ahlâkınızın, şahsiyetinizin ve ilişkilerinizin bu çerçevede olması ve gerçekleşmesi zorunlu koşuldur. Eğer değilse hayatın tahakkuku da fıtrat üzere gerçekleşmeyecektir. Bunun için sürekli muhasebe ve şartları fıtrata döndürmek gerekmektedir. Bu da tevbe etmek demektir. Tevbenin gerçekleştirilmesinin tabii şartı ise niyet ve samimiyettir. Yani hayatı, varlık nedenini gerçekleştirmek, Allah'a kulluk etmek, fıtrat üzere yaşamak niyet ve samimiyeti."
 
" Tevbe mevsimi ne demektir?"
 
"Tevbeyi oluşturacak zorlayıcı koşulların ortaya çıkmasıdır. İnsanların muhasebe etmesini, yüzleşmesini, görüp-anlamasını engelleyen şartların ortadan kalkmasıdır.
 
Doğru zannıyla sürekli yaptığımız şeylerden bir müddet zorunlu olarak ayrı kalsak, yaptığımız şeylerin anlamı ve kıymeti üzerinde düşünmek ve farkına varmak fırsatı olacaktır. 
 
Eğer çevre şartları bizim ihtiyarımız dışında değişiklik arz etse ve biz de buna mecburen uymak zorunda kalsak; yeni koşullar ve bunların bize muhtemel etkileri; anlayışlarımızı, hallerimizi, kararlarımızı tekrar gözden geçirmek zorunluluğunu oluşturacaktır. Oysaki bu şartlarla karşılaşana kadar büyük çoğunluğumuz böyle bir ihtiyaç duymamaktadır.
 
Tevbe mevsimleri bu ve benzeri etkilerle insanları, düşünmeye, yüzleşmeye, muhasebeye zorlar. Aslında bu bir fırsattır. Çünkü bu mevsimden sonra yeni koşullar, biçimler, ilişkiler doğabilir. Tevbe edip, donanımlı hale gelmeyenler hazırlıksız yakalanabilirler."
 
"Biraz sert ve merhametsiz bir yaklaşım değil mi?"
 
"Merhamet, hakikatten ve hakikatinden ayrı yaşayanların hallerine ve akıbetlerine ilişkindir.
 
Zararlı bir yiyeceğin çocuğun elinden alınması merhamettir. Yoksa çocuğun nefsinin o yiyeceği çok istemesinden dolayı üzülmesi üzerine onun zararlıyı yemesine tolerans göstermek değil.
 
Halin hakka yönelmesi için çaba gösterilmesi merhamettir. Eksikliği, zaafları, kompleksleri ile yüzleşmesi sonucu nefsinin incinmesine engel olmak için hiçbir şey söylememek ya da yapmamak değil. Tesirsiz şeyler söyleyip, yapmakta merhamet değil, hikmetsizliktir.
 
Tevbe mevsimindeyiz, kaçırmamak lazım. Tek tek ve topyekûn gözden geçirmek, geçirmek ve yeniden inşa edilecekler hususunda cesur olmak lazım. Mevsim gaflet ve meskeneti tercih etmek mevsimi değildir. "

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr