Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 6 > UNUTMAYALIM MÜCADELEMİZ!

UNUTMAYALIM MÜCADELEMİZ!

Mücadelemiz; yeryüzünde, Allah'ın hak üzere yarattıklarının hakikatı üzerinden, insanın fıtratına uygun bir hayat inşa etmek ve bunu korumak içindir.

Mücadelemiz; insanların fıtratlarına uygun akıllarını, gönüllerini, ilişkilerini, kararlarını, hayatlarını bulandırıp, karıştıranlara ve bozanlara karşıdır.

Mücadelemiz; her hususta, hukuku ve dengeyi muhafaza yani adaleti tesis etmek içindir.

Mücadelemiz; Allah'ın, insanlara verdiği özgürlük sınırları ile oynayanlara ve insana, yaratılıştan verdiği saygınlığa, saygı göstermeyenlere karşıdır.

Mücadelemiz; sadece O'na kulluk etmek ve rabbanilerden olmak içindir.

Mücadelemiz; insanları, kendi hevalarının kulu yapanlara, sömürenlere, zulmedenlere, haddi tecavüz edenlere karşıdır.

Mücadelemiz; firaset, basiret, hikmet sahibi; şükredici kullardan olmak içindir.

Mücadelemiz; cahilliğin her çeşidine, akletmemeye, zulme, hamakata, ihanete, meskenete, zillete karşıdır.

Mücadelemiz; iyiler, masumlar, mazlumlar, mustazaflar ve tüm hak sahipleri içindir.

Mücadelemiz; nefislerimizin azgınlığına, gaflete, meskenete, zillete, adaletsizlik yapanlara; düşmanlığımız şeytana ve yandaşlarına karşıdır.

Mücadelemiz; hakikatin örtülmesine, görülmesinin engellenmesine ve bunu yapanlara karşıdır.

Mücadelemiz; hakikatin, sahte gerçeklerle karıştırılmasına ve bunu yapanlara karşıdır.

Mücadelemiz; "sahte hakikat" imal edilmesine ve edenlere karşıdır.

Mücadelemiz; zihnin, gönlün, hayatın ve hakikatin parçalanmasının engellenmesi; bütüncüllüğün, tekliğin, tamlığın, kemalin sağlanması içindir.

Mücadelemiz; insanın, tüm varlıkların, ilişkilerin, olguların ve oluşların yaratılış özelliklerini bozanlara, bozmaya çalışanlara, dikkate almayanlara karşıdır.

Mücadelemiz; niyeti ve tıyneti bozuk olanlara karşıdır.

Hedefimiz; Allah'a, adam gibi hamd ve kulluk etmektir.

Arzumuz; nimet verilenlerin, doğru yoluna hidayet edilmektir.

Amacımız; Allah'a verdiği ahdin gereğini yerine getiren, bir davası olan ve dönmeyen adamlardan olmaktır.

Korkumuz; hevaya kulluk edip, boş işlerle ve sözlerle iştigal edenlerden olmaktır.

Stratejimiz; hakkı ikame edip, batılı hayatın dışına çıkartmaktır. Takva sahibi ve Rabbe tam teslim olmaktır.

Usullerimiz; sürekli mücadele etmek, iyilik yapmak, inşa etmek, adil olmak, paylaşmak, iyiliği emredip- kötülükten sakındırmak, tebliğ etmek, kötülüğü - iyilikle savmak, dosta-dost, düşmana yaman olmak, inanıp - amel-i salih işlemek, insanlara şahitlik etmektir.

Çerçevemizi; Kitab'ın ayetleri, Peygamberin şahitliği, yaratılış ayetleri/gerçek bilimsel bilgi, özgün bilgi teorimiz, dinamik doktrinimiz, derin ve temiz akıl, tecrübeler, durumun bilgisi, hikmet, istişare, ahsenü amel ve vicdan belirler.

Sürecimizi; bilgi, tasavvur, amel, ahlak, şahsiyet, şahitlik bütünlüğündeki döngü belirler.

İnancımız; mülkün Allah'ın olduğu, gücün tamamıyla Allah'a ait olduğu ve şerefin de O'nun nezdinde bulunduğu, bizimde emanetçi olduğumuzdur.

Ölçümüz; hâlde, işte, emanette, ilişkide; ehliyet, emniyet, şahsiyet, ciddiyet ve samimiyet yani liyakat sahibi olmaktır. Ahde ve ahde sadakat gösterenlere sadık olmaktır.

Gayretimiz; aldananlardan ve aldatanlardan olmamak içindir.

Şiarımız; Allah'a, fıtrata, adalete düşman olanlarla dost olmamak, iş tutmamaktır.

Gücümüzün damarları; iman, kulluk, samimiyet, sabır, sadakat, ahsenü amel, tefekkür, tezekkür, teslimiyet, güven, takva, güzel ahlak, refiklik, dosdoğru olmak ve hikmettir.

Biliyor ve inanıyoruz ki;

Maide.54 - Ey iman edenler, içinizden kim dininden dönerse, Allah; kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği; mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu'; Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah Vâsi ve Alimdir.


Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr