Anasayfa > Öteki Yazılar > Kapı Aralığından 6 > YER ENDÜLÜS YIL 1492
YER ENDÜLÜS YIL 1492
 
Yer Endülüs, Yıl 1480. Gırnata'nın ileri gelenleri büyük bir salonda toplanmışlar ve ağıt kıvamında bir üslupla dert anlatıyorlardı.
 
Tefessüh, hak ve adaletten ayrılma, parçalanma, dünyaya dalma, ayak oyunları, düşmanla işbirliği ve ihanet, zihinsel ve ruhsal körlük, meselesizleşme, tefrika, sığlık, Allah'tan ve Kitabından uzaklaşma, ahlaksızlık ve benzeri bir çok şey.
 
Korkuyorlardı. Devletlerini, hayatlarını, özgürlüklerini, standartlarını, namuslarını, mallarını, mülklerini ve ahiretlerini kaybetmekten.
 
Dert anlatıp, yardım istedikleri kişi dedi ki;
 
" Bu halden kurtulmak için bir şeyler yapabilmek istiyorsanız; ben de, tek bir şartı yerine getirmenizi istiyorum."
 
" Feda olsun" dediler. "İstediğin kadar para ya da başka ne istersen."
 
" Buna gerek yok dedi" adam. "Sizden sadece elli kişi istiyorum, şu özelliklere sahip."
 
" Elli nedir, elli bin kişiyle yanındayız."
 
" Lüzum yok" dedi. "Söyleyeceğim özelliklere sahip elli kişi yeter."
 
" Allah'tan başkasına kulluk etmesin. Kimseden bir şey beklemesin, ummasın ve istemesin. Bir meselesi, davası olsun ve buna adanmış olsun. Her rüzgarda yön değiştirmesin ve sabit kadem kalsın."
 
" Basiret, firaset, hikmet ve dirayet sahibi olsun. Bademe bakınca; kabuğunu, zarını, çekirdeğini aynı anda görsün."
 
" Eli temiz olsun, dili temiz olsun, aklı temiz olsun, gönlü temiz olsun, çevresi temiz olsun."
 
" Haksızlık yapan, babası veya evladı dahi olsa, adaletten başka hiçbir şey düşünmesin, konuşmasın, yapmasın"
 
" Cesur olsun ve onu korkutacak herşeyi üç talakla boşamış olsun."
 
" En çok Allah'ı, Peygamberi ve mümin kardeşlerini sevsin ve hiçbir sevgi ve bağlılığı bunların önüne geçmesin."
 
" Kölelikten, zalimlikten çekinsin. Özgürlüğüne sahip çıksın ve Allah'ın kullarına zulüm etmesin."
 
" Hiçbir değerliyi, adiyle değişmesin ve az bir bahaya satmasın."
 
" Rabbini bilsin, özünü bilsin, düşmanını bilsin, Kitabını bilsin ve içinde bulundukları hali bilsin."
 
" Refik olsun ve refikleri ona; canını, malını, namusunu, sırrını emanet edebilsin."
 
" Boş ve düşük işlerle ve sözlerle işi olmasın. Vakur olsun, onurlu olsun, mütevazi olsun."
 
" Tüketmesin, israf etmesin; üretsin ve inşa etsin."
 
" Ben'i inşa etmiş ve aşmış, itminanı bulmuş ve biz'e dahil olmuş olsun."
 
" Hakiki bir imanla; Allah'a ve ahirete kavuşmayı umuyor olsun."
 
" Aklı karışık, gönlü bulanık, zihni dağınık, hayatı karmaşa içinde olmasın."
 
" Ne yapacağını, neden yapacağını, nasıl yapacağını bilsin. Mücadeleci, sabırlı ve istikrarlı olsun."
 
" Dünyaya aldanmasın, elden gitmez sanmasın, düşmanına kanmasın."
 
" Elini, dilini, gözünü, gönlünü, midesini ve her şeyini haramdan korusun. Bütün masumlar ondan emin olsun."
 
" Laf ehli değil, hal ehli olsun. Dini aklını, gönlünü ve vicdanını; bunlar, amellerini; ameller, halini inşa etmiş olsun."
 
" Mülkün emanetçisi, gücün ve şerefin de Allah'ın yanında olduğunu bilsin de; bunların sahtesiyle kandırılıp, satın alınamasın."
 
" İman deyince, güzel ahlak deyince, adamlık ve dostluk deyince, ilk akla gelenlerden birisi olsun."
 
" Allah'a, özüne, hayata, insanlara ve tüm varlıklara karşı sorumluluk ve saygı duysun."
 
" Bunlara, başlarına bela ve musibetler gelmeden; ellerinde imkan varken; her şeyi kaybetmeden; akılları, şuurları ve iradeleri ile sahip olsunlar."
 
" Bu adamlarla, toplumu aşılayacağız, yol budur."
 
Yer İstanbul, Yıl 1918
Yer Bağdat, Yıl 2003
Yer Suriye, Yıl 2011
Yer Libya, Yıl 2011
Yer Filistin, Yıl 1948
Yer Afganistan, Yıl 1979
Yer İran, Yıl 1980
Yer Cezayir, Yıl 1830
Yer Bosna, Yıl 1992
 
Veya herhangi bir yer ve herhangi bir yıl.

Copyright 2021 - İnşa Enstitüsü

netnet.com.tr